KöpvillkorPriser 

Priset gäller fritt Bills Reklam AB´s lager och är exklusive mervärdesskatt. Försäljningspriset kan ändras utan förvarning t ex till följd av ändringar av inköpspris från leverantörer, tullavgifter, transport- och försäkringsavgifter eller andra avgifter liksom valutakursförändringar och andra effekter.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är kontant vid leverans eller om annat avtalats 10 dagar. Vid fakturering kan kostnader för ränta, kreditupplysning och hantering tillkomma. Vid bröjsmäl med betalning är Bills Reklam AB berättigad att debitera dröjsmålsränta med 23%.

Leverans
Leverans sker med Schenker BTL eller Posten. Avgift tillkommer vid skrymmande sändningar. Köparen ansvarar för alla kostnader förenade med leverans. Eventuella transportskador anmäls till transportören genom köparens försorg.

Äganderättsförbehåll
Bills Reklam AB förblir ägare till varan till dess denna är fullständigt betald inklusive räntor, omkostnader, faktureringsavgifter mm. Intill dess att samtliga sådana ersättningar erlagts till fullo skall köparen behandla levererad vara som säljarens egendom, köparen får ej pantsätta eller vidareförsälja varan.

Garantier
Brutna transferkartonger reklameras ej, obrutna ska reklameras inom 8 dagar. För resterande produkter gäller reklamation inom 8 dagar. För garantier gällande maskiner, se specifik produkts garantisedel. 


 


E-post: info@billsreklam.se | Telefon: 0221-510 15 | Cookieinformation | Produktion: Webbyggarna