Trycktekniker

Screentryck
Screen är det engelska namnet för nät, ram och vid screentryck pressas färg på tryckytan genom väv som är uppspänd på en ram. För att färgen ska hamna på de bestämda platserna så är duken preparerad. Pigment eller vulkfärg används till detta. Screen används till exempelvis t-shirt, sweatshirt och andra lättare textilier.

Sublimering
Med sublimering menas att ett ämne övergår från fast form till gasform (mellanfasen som vanligtvis är i flytande form hoppas över). Då motivet skrivits ut på papper värms detta på exempelvis textilien, då "gasas" färgen över. Färgåtergivningen är väldigt bra med denna metod och det ger en 100 procentig tryckfärg direkt på textil.

Digitala transfer
Med digitaltryck menas att en text och bild kan överföras direkt i den digitala formen till applikationsprodukten. Det behövs varken framtagning av filmer eller schabloner. Detta gör att varje bild kan ändras på efter varje tryck. Transfer passar bra till tryck med många färger och används till exempelvis textilier, musmattor och porslin och ger klara detaljer- och färger. Passar bra till mindre serier men går även att trycka upp till flera tusen exemplar.


E-post: info@billsreklam.se | Telefon: 0221-510 15 | Cookieinformation | Produktion: Webbyggarna